Truyện Xuyên Không Ám Ám Năng Lực Giả (ConMa)

Xuyên Không Ám Ám Năng Lực Giả

Xuyên Không Ám Ám Năng Lực Giả

Tác giả:
ConMa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ám Ám Quả Thực
Mới nhất:
Chương 2: Cơ Bản Sử Dụng Năng Lực (1 tháng trước)

Đánh giá

Một tên thiếu niên ma xui quỷ khiến thế nào ăn phải Yumi Yumi no Mi quả thực và một con đường cường giả bắt đầu....

Thế giới : Không biết :))
Lịch ra chương : Không biết :))