Truyện Xưng Phách Ngu Nhạc Đích Văn Hào (Siêu Cấp Trà Diệp Đản)

Xưng Phách Ngu Nhạc Đích Văn Hào

Xưng Phách Ngu Nhạc Đích Văn Hào

Tác giả:
Siêu Cấp Trà Diệp Đản
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trên trời rớt xuống cái đại minh tinh
Mới nhất:
Chương 690: Nâng đầu 3 thước có thần minh (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
nghe nói các ngươi thế giới giải trí có quy tắc ngầm? Ta đến rồi. . .

Đi ra ngoài!

Đáng ghét nhất ngươi loại này rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhất định phải dùng tài hoa.

Nhưng là kỳ thực. . . Trở thành văn hào chỉ là ta một tiểu mục tiêu, có người nói quý quyển thật loạn, ta là tới giúp các ngươi chỉnh đốn trật tự.

Đúng, lời của ta nói, chính là tân quy tắc!

—— ẩn giấu ở thế giới giải trí nơi sâu xa nhất văn hào, Trương Xán