Truyện Xâm Nhập Thế Giới Võ Hiệp (Bất Khẳng Ba La Bì)

Xâm Nhập Thế Giới Võ Hiệp

Xâm Nhập Thế Giới Võ Hiệp

Tác giả:
Bất Khẳng Ba La Bì
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kinh hiện Võ Giới Môn
Mới nhất:
Kết thúc (2 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 84 người đánh giá

Lộc đỉnh ký, thần điêu, Thiên long chờ hệ "kim" võ hiệp, Phong Vân huyền huyễn võ hiệp, theo Võ Giới Môn không tách ra khải càng mạnh hơn thế giới một đường chinh chiến, võ giả lực lượng bá thiên tuyệt địa, như thế nào chính, như thế nào ma, một lòng cầu sinh không sợ bất kỳ cái nhìn, cường giả tự mạnh, chỉ cầu không thẹn với lòng, ở Võ Giới Môn bên trong chinh chiến không thôi, lấy Võ Giới Môn trong thu được vật tư cùng cường hóa thân thể ngang dọc đô thị, một môn ở tay, thiên hạ ta có; vừa vào võ môn sinh chết chắc, không hỏi muôn dân hỏi bản tâm.