Truyện Vừa Bắt Đầu Liền Vô Địch (Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu)

Vừa Bắt Đầu Liền Vô Địch

Vừa Bắt Đầu Liền Vô Địch

Tác giả:
Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ta Thiên Bảng xếp số một
Mới nhất:
Chương 277: Người một nhà liền muốn cả chỉnh tề đủ (1 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 6 người đánh giá
Tô Hằng xuyên việt rồi, thành vô địch thiên hạ Ma giáo Giáo chủ, Thiên Bảng đệ nhất, một cái giết người vô số đại ma đầu.

Còn có cái tự xưng truyền bá chính năng lượng hệ thống, để cho mình làm người tốt chuyện tốt, cứu vớt những cái kia còn trầm mê tại giết chóc bên trong không cách nào tự kềm chế các giáo đồ.

Giáo chủ trịnh trọng nói sau đó muốn làm người tốt, đề xướng hài hoà hữu ái; chính đạo những người kia sau khi nghe đều chết cười, tiếp đó, Ma giáo nhất thống giang hồ. . .

Các giáo đồ để Giáo chủ tỉnh lại đi, bên ngoài liên minh chính đạo đã đánh lên sơn môn. . .