Truyện Vũ Trụ Vô Địch Trang Bức Hệ Thống (Nhất mạt lãnh sắc)

Vũ Trụ Vô Địch Trang Bức Hệ Thống

Vũ Trụ Vô Địch Trang Bức Hệ Thống

Tác giả:
Nhất mạt lãnh sắc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: ngươi liền như thế cùng chồng ngươi nói chuyện?
Mới nhất:
Chương 500: Tinh trong đá có người (1 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 35 người đánh giá
Vũ Trụ vạn vực, đạo pháp vạn ngàn, chỉ có trang bức, mới là Đại Đạo!

-------

Mới bắt đầu cảnh giới: Tinh Nguyên cảnh, Tinh Hải cảnh, Tinh Vân cảnh. . .