Truyện Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ (Ngã Cật Tây Hồng Thị)

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Tác giả:
Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Quyển 1: Gió nổi mây phun - Chương 01: Hứa Cảnh Minh
Mới nhất:
Chương 42: Tổ điều tra (3 giờ trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 57 người đánh giá
Năm 2036, nhân loại lần thứ nhất leo lên Huỳnh Hỏa tinh.

Năm 2052, giới thứ nhất giải thi đấu Thế Giới Võ Đạo cử hành, đây cũng là toàn cầu cao nhất chiến đấu tái sự, toàn cầu vì đó cuồng nhiệt.

Thế Giới cấp đỉnh tiêm tuyển thủ "Thương Ma" Hứa Cảnh Minh, tại hai mươi sáu tuổi năm đó, mang theo chinh chiến tái sự lưu lại một thân thương bệnh, lựa chọn xuất ngũ...

Một thời đại mới gió nổi mây phun, bắt đầu!