Truyện Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện (Nhất Nhị 01)

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

Tác giả:
Nhất Nhị 01
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trùm Phản Diện hệ thống
Mới nhất:
Chương 1258: Đại kết cục (ba chương hợp nhất) (5 ngày trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Vương hạo xuyên qua, được đến hệ thống.
Ở người khác nghĩ như thế nào vang danh thanh sử khi, hắn lại chỉ có thể nghĩ như thế nào để tiếng xấu muôn đời.
Vì cái gì? Bởi vì hệ thống tên là đại vai ác hệ thống, yêu cầu hố người, làm chuyện xấu, bị người phỉ nhổ…… Mới có thể sử dụng?
Vương hạo vẻ mặt vô tội: Cái này có thể trách ta sao? Ta vốn là thuần khiết thiếu niên, đều là hệ thống cùng tác giả sai.
Hệ thống vẻ mặt khinh bỉ: Người tiện không thể trách hệ thống, vô sỉ không thể oán tác giả.