Truyện Vũ Đạo Đồ Thần (Bách Chiến Khinh Y)

Vũ Đạo Đồ Thần

Vũ Đạo Đồ Thần

Tác giả:
Bách Chiến Khinh Y
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mang theo Ma Môn 36 bí đến Dị Giới
Mới nhất:
Chương 14: Luyên không luyện Hàng Long 18 chưởng (3 tuần trước)

Đánh giá

Đây là một trăm vạn năm đại thế, thiên tài nãy mầm thiên tài tầng tầng lớp lớp, Chu Đan là Nam Đông Lê một cái cửa nhỏ phái đệ tử, bởi vì đắc tội trong phái Nhị Thế Tổ, bị trục xuất môn phái. Chu Đan quật khởi mạnh mẽ, chém giết tất cả kẻ địch, lấy ngàn vạn kẻ địch Khô Cốt lát thành chứng Đế chi đạo!

Một chiêu kiếm động Cửu Châu, một quyền rách mười ngày, đây là một bình thường Tiểu Nhân Vật Đại Sát Tứ Phương, dùng võ thí tiên cố sự!