Vũ

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Vũ, cảnh giới cuối cùng của tu luyện.
cảnh giới: nhân ,tiên ,thánh, thiên đạo, ...
nhân vật tự túc , tự lập, mắc bá đạo
truyện ít yy, nhẹ nhàng.