Truyện Võng Du Trở Về Đương Vú Em (Bất Tiết)

Võng Du Trở Về Đương Vú Em

Võng Du Trở Về Đương Vú Em

Tác giả:
Bất Tiết
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở về
Mới nhất:
Chương 554: Viết cho thân yêu các độc giả (2 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 30 người đánh giá
P/S: ĐÃ KỊP TÁC RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Từ thế giới game online trở về, vậy mà mang theo võng du bên trong sức chiến đấu cùng tất cả phó chức nghiệp, từ đây bước lên toàn chức vú em con đường.

"Ba ba, ngươi làm tiểu nhân thật là dễ nhìn!" "Nhất định!"

"Ba ba, ngươi biểu diễn ma thuật thật là dễ nhìn!" "Kia nhất định! ! ! !"

"Ba ba, mụ mụ nói ngươi là đại phôi đản!" "Tất... Nói bậy, mụ mụ ngươi mới là đại phôi đản!"

Trong phòng...

"Đường Lăng, ngươi chết cho ta tiến đến! ! ! ! !"

***** Những mức buff…
 1kđ(10.000 đậu) = 10c
 10np = 5c
 Châu(Hỏa, Kim, Thất) = 5c
 Lệnh = 10c
 1 ngày 10c