Truyện Võng Du: Ta Có Thể Cướp Bóc Thuộc Tính (Bạch Thủ Bất Tương Ly)

Võng Du: Ta Có Thể Cướp Bóc Thuộc Tính

Võng Du: Ta Có Thể Cướp Bóc Thuộc Tính

Tác giả:
Bạch Thủ Bất Tương Ly
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần linh
Mới nhất:
Chương 1092: Đến (22 giờ trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 5 người đánh giá
Hắn trở lại trò chơi Open Beta ngày thứ hai, thu hoạch được cướp bóc thuộc tính thiên phú nghịch thiên kỹ năng! Thuộc tính? Cướp bóc! Boss cực phẩm kỹ năng? Cướp bóc! Giảm ích hiệu quả? Lướt... Cướp bóc, lại gây cho ngốc bảo bối nhóm! Lại nhìn Lăng Phong như thế nào quậy tung 【 Thần chỉ 】 con đường; như thế nào cải biến đã từng tất cả tiếc nuối! Trọng sinh trở về, 【 Thần chỉ 】 là Vương!