Truyện Võng Du Chi Triệu Hoán Đại Kỵ Sĩ (Hải lãng như sơn)

Võng Du Chi Triệu Hoán Đại Kỵ Sĩ

Đánh giá

9.1
Đã có 12 người đánh giá
Vũ lực khảo thí giá trị không đủ, Lâm Ngạo bị đào thải xuất ngũ.

Tiến vào võng du « thiên long đại lục », Lâm Ngạo trở thành kỵ sĩ, đột nhiên giả heo ăn thịt hổ, bắt đầu nhiệt huyết trưởng thành cùng chiến đấu.

Nhiệt huyết kỵ sĩ, làm vinh dự mà chiến, vì Thần khí mà chiến, vì quốc gia mà chiến, vì tiền tài mà chiến, vì chính mình mà chiến.

Võng Du chi triệu hoán đại kỵ sĩ, nhiệt huyết kỵ sĩ

--------------------------------------------------------------
Truyện 1206 chương không lo đói thuốc..
Mình sẽ cố gắng không drop..
Cầu vote!!Kim sa, Bố cáo...!
----------------------------------------------------------------
1NP=2 chương
1KĐ=10 chương
KS,BC,...=5 chương