Truyện Võng Du Chi Trí Mạng Lưỡi Dao Sắc Bén (Mặc Dĩ Minh Thành - 墨以铭城)

Võng Du Chi Trí Mạng Lưỡi Dao Sắc Bén

Võng Du Chi Trí Mạng Lưỡi Dao Sắc Bén

Tác giả:
Mặc Dĩ Minh Thành - 墨以铭城
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Chương Mở Đầu
Mới nhất:
Chương 631: Cuối cùng lúc (1 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 6 người đánh giá
Mặc Thiên Ảnh, đời trước bị người hãm hại chết đi ( Cả game lẫn đời thực). Đời này trọng sinh, lấy biết trước tương lai, từng bước bá chủ trò chơi giải cứu người yêu bị nhốt trong game.
Ps: Đã test thử, main có não. Rất bá.
Mọi người có thể ủng hộ bằng cách bình chọn 10 sao.

- Nếu bạn thích truyện có thể tặng nguyệt phiếu và kim đậu.