Truyện Võng Du Chi Thần Cấp Thôn Trưởng

Võng Du Chi Thần Cấp Thôn Trưởng

Võng Du Chi Thần Cấp Thôn Trưởng

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đỉnh Thiên công hội
Mới nhất:
Chương 797: Đại kết cục (4 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 14 người đánh giá
【 nóng nảy võng du, một cái ngươi theo chưa có xem toàn phiên bản mới 】 Diệp Phong bị Đỉnh Thiên công hội vứt bỏ về sau, ngoài ý muốn thu hoạch được một cái thần kỳ chiếc nhẫn.

Nó để Diệp Phong trở thành 【 Huyễn Thế 】 bên trong một tên thôn trưởng, nhìn Diệp Phong như thế nào theo một tên không có tiếng tăm gì thôn trưởng, tấn cấp làm 【 Huyễn Thế 】 đỉnh cao Kim Tự Tháp cái kia nam nhân.

PS: Bên Trung đã ra gần 800c :))