Truyện Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia (Thiết Ngưu Tiên)

Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia

Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia

Tác giả:
Thiết Ngưu Tiên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chán nản Võ Học Gia...
Mới nhất:
Chương 1930: kết thúc hoàn mỹ (đại kết cục) (22 giờ trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 184 người đánh giá
Võng Du chi ta là Võ Học Gia giới thiệu vắn tắt:... Tại nơi này võ học tận thế, không chỉ có Võ Học Gia không tìm được việc làm, đã liền trong trò chơi Cách Đấu Gia đều là cái vô dụng chức nghiệp! Lúc một cái chính thức Võ Học Gia nhặt lên cái này vô dụng chức nghiệp thời điểm, nó vinh quang đem chiếu rọi toàn bộ đại lục!

CVT : Tính cách , và hiểu biết của main về game thay đổi dần dần sau khi gia Nhập Toàn Chân Giáo của Vô Kỵ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS: end truyện.

English Version: MMORPG: Martial Gamer