Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại

Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại

Tác giả:
Thiết Ngưu Tiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: kỳ hoa thuộc tính
Mới nhất:
Chương 534: một đêm trở lại trước giải phóng (21 giờ trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 30 người đánh giá
Ta từ nhỏ bị cha ta đánh tới đại, hắn cũng không đánh chết ta huống hồ các ngươi?

Đến đến đến, đánh ta một cái thử xem.

PS : Truyền thứ 2 của tác giả truyện " Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia " , mới ra ta làm luôn :)