Truyện Võng Du Chi Bạo Lực Pháp Sư ()

Võng Du Chi Bạo Lực Pháp Sư

Võng Du Chi Bạo Lực Pháp Sư

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trần Thần Cùng Vinh Quang
Mới nhất:
Chương 4: Lần Đầu tiên đoạt quái (2 năm trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Ai nói pháp sư là giòn da? Ai nói chiến sĩ gần người có thể nháy mắt hạ gục pháp sư? Ca chơi chính là pháp sư, chiến sĩ gần ta thân? Một pháp trượng trừu chết ngươi! Ca cách dùng sư tấu chiến sĩ, đó là không hề áp lực. Đánh vỡ trò chơi định luật, Trần Thần pháp sư chơi chuyển trò chơi. Trần Thần hai đại nhân sinh quan chính là bạo lực có thể giải quyết hết thảy, còn có một cái chính là đối đãi mỹ nữ tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực.