Truyện Võ Trích Tiên (Lưu Lãng Đích Cáp Mô)

Võ Trích Tiên

Võ Trích Tiên

Tác giả:
Lưu Lãng Đích Cáp Mô
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: RR
Mới nhất:
Chương 388: Lưu Vân Sơn sập (17 giờ trước)

Đánh giá

✅✅✅ Võ Trung Trích Tiên, cơm chùa kỳ tài.

Mã Thiên Cương tin tưởng, chính mình lại đầu thai, không có tốt như vậy mệnh.

Dù sao đời này, là chen ngang mới có đầu cái hảo thai.

Gì đó Thái Hư Thần Võ Giới, Thiên Giới, kỳ thật đều mãn hố cha.

Bên kia mỗi ngày đánh trận, chưa bao giờ cái yên tĩnh.
...........

Neil Haywood phát tới tin tức, chỉ có một điều: "Ta nguyện ý làm hắn bạn gái, để Mã Thiên Cương ra đây quyết chiến!"

Triệu Tinh Kiều đơn giản dứt khoát trả lời một câu: "Ngươi đây là khiêu khích!"

"Ngày mai, Thiên Thiền Tự đại học cửa ra vào!"

"So kiếm!"

Neil Haywood cả người đều phủ một hồi, mới bỗng nhiên liền hai gò má phát sốt, tỉnh ngộ ra mình làm chuyện gì.

Mã Thiên Cương kể từ nhập học khởi, liền cùng Triệu Tinh Kiều tại một khối.

........
Neil Haywood vội vàng phát ra một câu giải thích: "Ta không phải thật sự muốn tán tỉnh Mã Thiên Cương, ta chính là muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến."

Triệu Tinh Kiều nhàn nhạt trả lời một câu: "Mặc kệ là cua hắn, vẫn là chơi hắn, đều trước qua ta một cửa này."

Neil Haywood cũng bị khơi dậy ngạo khí, trả lời một câu: "Ngày mai! Thiên Thiền Tự đại học cửa ra vào, không gặp không về."