Truyện Vô Thượng Trù Thần (Tam Chích Lão Hổ)

Vô Thượng Trù Thần

Vô Thượng Trù Thần

Tác giả:
Tam Chích Lão Hổ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bảo vật gia truyền
Mới nhất:
Chương 169: Huyết mạch chi lực (4 tuần trước)

Đánh giá

Một thanh tàn kiếm, chém xuống chư thiên tinh thần; một quyển cổ họa, mai táng âm dương luân hồi; một khối tàn bia,, trấn áp vạn cổ Thần Ma. Đây là một thiếu niên cùng một thanh dao phay cố sự; đây là một cái mệnh ta do ta không do trời cố sự; đây là một cái vô thượng cường giả quật khởi tại không quan trọng cố sự. --------------------------------------- tốt a, đây là một cái bếp nhỏ sư xuyên qua cố sự, mới phương tây đầu bếp trường dạy nghề học sinh đêm tìm, một trận đột nhiên xuất hiện đại hỏa, để xuyên qua, mấu chốt sau khi xuyên việt đêm tìm, phát hiện mình vẫn là đầu bếp, thế là đêm tìm bắt đầu một thanh dao phay chinh chiến cửu thiên cố sự!