Truyện Vô Thượng Nữ Tiên Quân (Đạm Đạm Trúc Quân)

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Tác giả:
Đạm Đạm Trúc Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 0: Phần đệm
Mới nhất:
Chương 526: Thiên Hà Liên Kiều (đại kết cục) (2 ngày trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 1 người đánh giá
Vũ Trụ mênh mông, đại đạo xa vời;

Tiến về phía trước một bước là quang minh cũng là kỳ ngộ;

Lui ra phía sau một bước là vực sâu vạn trượng cũng là bóng đêm vô tận!

Về phía trước, lui ra phía sau đều trong một ý nghĩ!

Linh khí sống lại, kỳ ngộ cùng nguy hiểm làm bạn tương sinh, Yên Nhiên đượcThượng Cổ truyền thừa, từ đó bước lên hành trình vô thượng tu tiên!
Lạc Mai Trang: Khi đọc truyện nên bỏ qua chi tiết nói về Tụ Linh Châu (lúc đầu tớ cũng nghĩ sẽ mang tinh thần đại Hán, những mà không phải, cái này là nhiều vị diện từ Thái dương giới đến n vị diện khác nên chỉ có chỉ tiết đó thôi à, đừng vì nó bỏ qua một bộ truyện hấp dẫn). Tác giả này viết nữ cường khá ổn, không có tình cảm ủy mị, xây dựng tình huống truyện rất ổn.