Truyện Vô Thượng Kiếm Tiên (Hà Bất Ngữ)

Vô Thượng Kiếm Tiên

Vô Thượng Kiếm Tiên

Tác giả:
Hà Bất Ngữ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nguyên điểm
Mới nhất:
Chương 871: Đại kết cục hạ (2 tuần trước)

Đánh giá

5.2
Đã có 5 người đánh giá
Học sinh lớp 12 Khương Sầm phát hiện mình lâm vào một cái vô pháp thoát khỏi thời gian nước xoáy, chỉ cần hắn một ngủ, sẽ xuyên thẳng qua tiến vào trong mộng tu tiên thế giới. Mà ở tu tiên trong thế giới hắn chỉ cần chết đi, sẽ trở lại nguyên điểm, hết thảy từ đầu đã tới. Cho nên, hắn muốn làm, chính là bất tử, sau đó một chút vạch trần câu đố!...
**********
Main chỉ là một tiểu nhân vật, giãy dụa cầu sinh trên con đường tu tiên, nhiều map.
Cảnh giới : Tương truyền tu vi đại cảnh giới, tổng cộng nhưng chia làm đan, thể, tiên Tam Giới mười ba cảnh, theo thấp đến cao theo thứ tự là: khí đan kỳ, Ngưng Đan kỳ, Kim Đan kỳ, nguyên đan kỳ, Hóa Đan kỳ; hư thần thể, hợp nhất thể, Đại Thừa thể, Độ Kiếp thể; Tán tiên cảnh, chân tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, Thiên Tiên cảnh.