Truyện Võ Nhập Pháp Giới (Gunnybenho051)

Võ Nhập Pháp Giới

Võ Nhập Pháp Giới

Tác giả:
Gunnybenho051
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Võ Thiên Đại Đế
Mới nhất:
Chương 2: Xa lạ chi địa, Ma Pháp Viện (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Thiên Pháp thế giới võ đạo hiếm người tu luyện, hầu hết sinh linh tại tu luyện pháp đạo, tu đến pháp thần thành đại cường giả...
Hỗn Thiên Vũ Trụ Đăng đỉnh Võ Đạo Xung Thiên cảnh đích Võ Thiên Đại Đế trong lúc đột phá đến Võ Nhập Thánh cảnh vượt qua đại đạo lôi phạt tiến vào trạng thái suy yếu nhất bị cái khác đại đạo đại năng vây công đến thân tử đạo tiêu.
Biến số phát sinh, đại chiến dẫn đến vũ trụ hố đen thông đạo tạo thành cuốn đi Võ Thiên Đại Đế còn lại ý chí xuyên qua đến Thiên Pháp Vũ Trụ, từ đây xem hắn làm thế nào Vũ Pháp cùng tu, dựng lại tự mình đạo lộ bước đến đỉnh phong,...
P/S: Lần đầu viết truyện, còn nhiều thiếu sót mong các bằng hữu thông cảm, ai muốn động viên ta có thể comment các loại cảnh giới võ đạo, pháp đạo, võ kĩ, pháp thuật, đan dược, dược tề, trận pháp, bảo vật,.... chờ người các loại tư liệu...