Truyện Võ Nghịch Cửu Thiên Giới (Hư Trần)

Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

Tác giả:
Hư Trần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Diệp gia địa ngục
Mới nhất:
Chương 1966: Hai đại truyền nhân, đồng thời sinh ra! (15 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Trấn Long Tháp hàng thế, thiếu niên luyện hóa chín đại Long Đế, tu Vạn Cổ Bất Bại Long Thể, trảm Chư Thiên Thần Ma Đế Tôn, Thần cản giết Thần, phật cản giết phật, vô địch Cửu Thiên giới!