Truyện Võ Ngạo Cửu Thiên

Võ Ngạo Cửu Thiên

Võ Ngạo Cửu Thiên

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Thân tại võ sư ở địa cầu một mực truy cầu vấn đỉnh võ đạo. Bất hạnh bị kẻ thù mai phục mà vẫn lạc. Linh hồn trùng sinh tại dị giới một lần đặt chân lên đỉnh cao của võ đạo.

Phạm ta thân nhân! Giết!
Phạm ta bằng hữu ! Giết!
Ngăn trở ta đạo ! Giết!
- Vấn đỉnh võ đạo, ngạo cửu thiên!
- Mệnh ta do ta không do thiên, thiên muốn ngăn ta ta liền phạt thiên!