Truyện Võ Hiệp Vị Diện Sướng Du Ký (Trứng Gà Không Thêm Diêm)

Võ Hiệp Vị Diện Sướng Du Ký

Võ Hiệp Vị Diện Sướng Du Ký

Tác giả:
Trứng Gà Không Thêm Diêm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Dị thế người sơ học giang hồ công, Quách nữ hiệp nộ đập Đồng Phúc điếm
Mới nhất:
Hoàn Thành (5 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 40 người đánh giá
Tần Phong ở Võ Lâm Ngoại Truyện bên trong là cái nho nhỏ tạp dịch.

Tần Phong ở Tiếu Ngạo Giang Hồ hóa thân Võ Đang đạo trưởng.

Tần Phong ở Thiên Hạ Đệ Nhất lại trở thành biểu đệ.

Tần Phong ở Thiên Long Bát Bộ lại là cái quý công tử.