Truyện Võ Hiệp Số Một Thảm Hoàng Đế (Cao Xử Bất Thắng Hàn)

Võ Hiệp Số Một Thảm Hoàng Đế

Võ Hiệp Số Một Thảm Hoàng Đế

Tác giả:
Cao Xử Bất Thắng Hàn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Xuyên qua là đế
Mới nhất:
Chương 413: Cái khó ló cái khôn (cầu đặt mua) (2 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 4 người đánh giá
Người khác xuyên qua thành hoàng đế đều là tay cầm hệ thống, tùy tiện liền có thể triệu hồi ra văn thần võ tướng một đống lớn, mà Lý Hoằng chẳng những không có cách nào triệu hoán, còn muốn đối mặt một đại bang trong lịch sử nổi danh nhân vật.

Lý Hoằng mẫu thân gọi Võ Tắc Thiên, có cái muội muội gọi Thái Bình công chúa, còn có một cái biểu ca Lý Uyên cùng cháu họ Vương Mãng.

Thủ hạ văn thần võ tướng thì càng nhiều, như cái gì Triệu Khuông Dận, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Lưu Dụ, Hoắc Quang, Vũ Văn Hóa Cập, Hòa Thân, Vương Thế Sung, Thái Kinh, Tần Cối, Cao Cầu, Giả Tự Đạo, Đổng Trác a.

Biên cảnh cũng là không thế nào an toàn, phía bắc có cái Thiết Mộc Chân, phía đông Gia Luật A Bảo Cơ, phía tây Hung Nô Lưu Uyên, Đông Bắc còn có cái Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả, bất quá cũng may là biên cảnh có Ngô Tam Quế cùng Thạch Kính đường trấn thủ.

Trong cung thái giám có Triệu Cao, Trương Nhượng, Ngụy Trung Hiền, Đồng Quán, còn có một cái trung thực bản phận thái giám gọi là Lý Liên Anh, hắn còn có thủ hạ gọi Tiểu Đức Trương.

Mà. . (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Truyện đã full 800c tuần sau up full