Truyện Vô Hạn Trò Chơi: Khen Thưởng Gấp 10 Lần (Tại Hạ La Lỵ Khống I)

Vô Hạn Trò Chơi: Khen Thưởng Gấp 10 Lần

Vô Hạn Trò Chơi: Khen Thưởng Gấp 10 Lần

Tác giả:
Tại Hạ La Lỵ Khống I
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vô Hạn trò chơi, khen thưởng gấp 10
Mới nhất:
Chương 675: Thánh tử môn tâm tính băng, Nghiêm Chỉ Ngưng tại hành động (2 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 81 người đánh giá
[ Phi lô A cấp tác phẩm ]

Xuyên qua PUBG [Phế Tích Hải Đảo - Erangel] địa đồ, Lý Mục phát hiện hắn vậy mà trở thành một tên Vô Hạn người chơi?

Không chỉ có như thế, hắn còn kích hoạt lên khen thưởng gấp 10 thiên phú, thu hoạch được ban thưởng gì đều là của người khác gấp mười lần!

"Keng! Tân thủ gói quà đã cấp cho, chúc mừng ngài thu hoạch được Sơ cấp súng ống tinh thông, balo 10 ngăn không gian, đồng dạng vật phẩm chồng chất số lượng vì 9."

"Keng! Khen thưởng gấp 10 thiên phú kích hoạt, ngài Sơ cấp súng ống tinh thông thăng cấp làm Cao cấp tinh thông, mười cái ba lô ô vuông thăng cấp làm 100, chồng chất số lượng vì 90!"

Tiến vào trò chơi, làm Lý Mục đánh giết cái thứ nhất người chơi thời điểm.

"Keng! Chúc mừng ngài đánh giết một tên người chơi, thu hoạch được tích phân 100 điểm, khen thưởng gấp 10 thiên phú kích hoạt, chúc mừng ngài thu hoạch được 1000 tích phân."

"Keng! Ngài có thể thu hoạch được nên người chơi một phần năm di sản, chúc mừng ngài thu hoạch được 20 điểm tích lũy, khen thưởng gấp 10 thiên phú kích hoạt, chúc mừng ngài thu hoạch được 200 tích phân."

Chỉ cần là đến từ Vô Hạn không gian ban thưởng, đều khen thưởng gấp 10. .

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

=========================
Truyện vào VIP!

♛♛♛ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%, tốc độ ra truyện không được nhanh. Mong mọi người thông cảm.

♛♛ Tốc độ : 10c/ngày (Có thế nhiều hơn)
===================================
♛Bouns:
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
5NP = 1 chương (Tính buff 1 cục)
===================================