Truyện Vô Hạn Tiêu Tiền Hệ Thống (Lưỡng Cân Tích Long Hà)

Vô Hạn Tiêu Tiền Hệ Thống

Vô Hạn Tiêu Tiền Hệ Thống

Tác giả:
Lưỡng Cân Tích Long Hà
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vô hạn tiêu tiền hệ thống
Mới nhất:
Chương 8: Oan gia ngõ hẹp (9 tháng trước)

Đánh giá

Hai mươi năm trước, trên trời thần chỉ phủ xuống, vì Địa Cầu mở ra gông cùm xiềng xích, linh khí khôi phục.

Thần chỉ được khen là Linh Tổ, sau đó vẫn lạc thế gian, từ đó Địa Cầu lưu truyền Linh Tổ chuyển thế truyền thuyết

Hai mươi năm sau,

Lâm Diệc Dật ngẫu nhiên lấy được vô hạn tiêu tiền hệ thống, tại dùng tiền quá trình bên trong, không ngừng mạnh lên!