Truyện Vô Hạn Tán Tài Hệ Thống (Nhất Diệp Lạc Thu)

Vô Hạn Tán Tài Hệ Thống

Vô Hạn Tán Tài Hệ Thống

Tác giả:
Nhất Diệp Lạc Thu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương thứ nhất: Chỗ nào nhỏ?
Mới nhất:
Chương 300: Quý khách tới (4 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 19 người đánh giá
Chỉ nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy cũng là không là vấn đề!
Đương có một ngày ngươi thu được vô tận tiền tài, ngươi sẽ dùng hắn làm chút gì đâu?
"Dùng tiền, là một chuyện thống khổ, bởi vì tiền của ngươi xài không hết!"
"Ngươi nhỏ mục tiêu là kiếm một trăm triệu, không có ý tứ, ta nhỏ mục tiêu là hoa một tỷ."