Truyện Vô Hạn Phúc Lợi Thần Hào (Ngã Thư Cá Lật Tử)

Vô Hạn Phúc Lợi Thần Hào

Vô Hạn Phúc Lợi Thần Hào

Tác giả:
Ngã Thư Cá Lật Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Vô hạn phúc lợi thần hào trò chơi
Mới nhất:
Chương 120:: Coi thường tần gặp may (4 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Sống lại về năm nhất Trầm Lật, trói chặt đến một khoản "Vô hạn phúc lợi thần hào" trò chơi. Từ đây đi tới cái nào, đều có không tưởng tượng nổi phúc lợi ngạc nhiên mừng rỡ!

Keng! Thu được "Tiền tài phúc lợi vầng sáng" +1, tháng này tiền lương thu vào bạo kích 3 lần!

Keng! Thu được "Phản lợi phúc lợi vầng sáng" +1, lần này tiêu tốn phản lợi bạo kích 2 lần!

Keng! Thu được "Vận may phúc lợi vầng sáng" +1, lần này nhận thưởng may mắn bạo kích 5 lần!