Truyện Vô Hạn Phục Chế Dị Năng (Bảy cánh đào hoa)

Vô Hạn Phục Chế Dị Năng

Vô Hạn Phục Chế Dị Năng

Tác giả:
Bảy cánh đào hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thế giới một góc băng sơn
Mới nhất:
Chương 347: Tình báo bằng không (2 tuần trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 6 người đánh giá
Mạnh nhất trong lịch sử Dị Năng Giả Lục Tu, bị toàn thế giới đuổi giết mười năm sau chết tại chính mình dị năng Vector điều khiển hậu di chứng xuống. Làm tất cả mọi người cho là Trái Đất an toàn thời điểm, đã từng sụp đổ cả thành phố, giết chết mấy triệu người Lục Tu, mạc danh kỳ diệu lần nữa trở lại mười năm trước hắn dị năng còn chưa bại lộ thời điểm.

Lục Tu: "Lần này cần khiêm tốn làm việc."