Truyện Vô Hạn Nghịch Thiên Võ Đạo (Chết đi ô mai)

Vô Hạn Nghịch Thiên Võ Đạo

Vô Hạn Nghịch Thiên Võ Đạo

Tác giả:
Chết đi ô mai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thức tỉnh
Mới nhất:
Chương 769: Ngọc Tâm (5 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 85 người đánh giá
Nhân duyên gặp gỡ được Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ, xuyên qua Mạn Đà La sơn trang, dung Dị Hỏa, được truyền thừa, chế nghịch Thiên Võ Đạo, võ Toái Hư không, cưa muội tử(Vương Ngữ Yên, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Loan Loan, Đệ Nhị Mộng, Tuyết Nữ, Nguyệt Nhi, Thiếu Tư Mệnh, Tiểu Long Nữ, Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao ... ) chơi thăng cấp, truyền thừa ba nghìn Hỗn Độn thần thông, Tiêu Dao chư thiên vạn giới! ( hiện tại đã truyền thừa thần thông: Thôn phệ thần thông, Thôn Thiên, Thôn Địa, thôn phệ vạn vật lấy tu bổ thân mình! ! )


11/7 bắt đầu đăng. ✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm. Main bá đạo.