Truyện Vô Hạn Huyễn Thế Lục (Du Du Như Tích)

Vô Hạn Huyễn Thế Lục

Vô Hạn Huyễn Thế Lục

Tác giả:
Du Du Như Tích
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: trong sa mạc lữ nhân
Mới nhất:
Chương 232: chấm dứt điểm cuối (1 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 15 người đánh giá

Thiết lập cùng vô hạn khủng bố bất đồng, hủy bỏ chủ thần không gian, cải thành cá nhân không gian cùng đoàn đội không gian, hủy bỏ không hạn chế huyết thống cường hóa, cải thành chỉ có thể ở nhiệm vụ trong thế giới hoàn thành nhiệm vụ đạt được huyết thống hoặc giết chết nhiệm vụ thế giới đặc thù nhân vật hoặc quái vật, đạt được cường hóa tạp phiến tiến hành cường hóa.

Cái này là phàm nhân vô hạn Luân Hồi kiếp sống.