Truyện Vô Hạn Dị Năng: Siêu Cấm Kỵ Trò Chơi (Ninh Hàng Nhất)

Vô Hạn Dị Năng: Siêu Cấm Kỵ Trò Chơi

Vô Hạn Dị Năng: Siêu Cấm Kỵ Trò Chơi

Tác giả:
Ninh Hàng Nhất
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 0 : Tiết tử
Mới nhất:
Chương 39 : 39 - Hoàn quyển IV (1 tuần trước)

Đánh giá

Một cái nhược tiểu nhân, đem trở nên cường đại;

Một cái bần cùng nhân, đem trở nên giàu có;

Một cái xấu xí nhân, đem trở nên xinh đẹp;

Một người bình thường, đem trở thành thống trị thế giới "Thần" .

........................

Ngươi hay không tưởng thay đổi thế giới này?

Từ hôm nay trở đi, ngươi đem có được hạng nhất đặc thù năng lực, trở thành quyết định thế giới này vận mệnh 50 cá nhân chi nhất.

Nhưng 50 cá nhân trung, cuối cùng chỉ có thể có một sống sót.

Người kia sẽ là ngươi sao?