Truyện Vô Hạn Đại Mạo Hiểm (Lười không muốn gõ chữ)

Vô Hạn Đại Mạo Hiểm

Vô Hạn Đại Mạo Hiểm

Tác giả:
Lười không muốn gõ chữ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thành lập Chủ Thần không gian tốt thì tốt chính là quá đắt
Mới nhất:
Chương 387: Hồi cuối (5 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 84 người đánh giá

Giới thiệu vắn tắt 1: Một cái thần bí hệ thống phủ xuống Địa Cầu, biết vì thế giới này mang đến chút cái gì chứ ?

Giới thiệu vắn tắt 2: « vô tận Đại Mạo Hiểm », một cái không thu phí, toàn bộ mô phỏng, không cần bất luận cái gì thiết bị nhảy qua thời kì Võng Du, quảng đại trò chơi người yêu thích giáo lý Phúc Âm tới!

Không phải một người mạo hiểm Chủ Thần lưu .

Tóm tắt, 1 thằng có hệ thống, sau đó tuyển người vào thế giới vô hạn lưu do hệ thống này tạo ra... bla... bla