Truyện Võ Giả Thời Kì: Gấp Trăm Lần Phục Chế (Ngô Nãi Qua Thiên Đế)

Võ Giả Thời Kì: Gấp Trăm Lần Phục Chế

Võ Giả Thời Kì: Gấp Trăm Lần Phục Chế

Tác giả:
Ngô Nãi Qua Thiên Đế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Đại Võ Giả thời kì 【 sách mới 】
Mới nhất:
Chương 434:: Xung đột lại xuất hiện (1 tuần trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 37 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Võ giả thời kì: Gấp trăm lần phục chế 】 tỉnh dậy, Lý Tả xuyên việt Đại Võ Giả thời kì.

Ở chỗ này, tất cả đều là hạ phẩm chỉ có võ giả cao, võ giả cường đại, tay cầm nhật nguyệt, quyền toái hư không, chân đạp sơn hà, uy chấn Bát Hoang.

Mà Lý Tả cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên kích hoạt rồi một cái gấp trăm lần phục chế vạn vật hệ thống.

Danh như ý nghĩa, có thể gấp trăm lần phục chế vạn vật.

Phục chế cao cấp thiên phú, thu được đỉnh cấp thiên phú.

Phục chế cao cấp võ kỹ, thu được đỉnh cấp võ kỹ.

Phục chế cao cấp đan dược, thu được đỉnh cấp đan dược.

Kết quả là, một cái tuyệt thế Võ Thần ra đời. . . .


TRUYỆN FREE. TÁC RA HƠN 400C. SCAN ẢNH TỪ CHƯƠNG 61.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. 1 CÁI BONUS 10 CHƯƠNG.

BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG. 10K ĐẬU BONUS 5 CHƯƠNG.