Truyện Vô Địch Xà Hoàng (Bán Thế Thanh Bạch)

Vô Địch Xà Hoàng

Vô Địch Xà Hoàng

Tác giả:
Bán Thế Thanh Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: trùng sinh thành rắn
Mới nhất:
Chương 958: Thần binh trái cây xuất hiện (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 12 người đánh giá
Ai nói rắn muốn hóa thành Long.

Ai nói rắn liền không bằng Long.

Tướng Liễu, Cửu Anh, Hydra, đều là dám gọi thiên địa biến màu sắc tồn tại.

Trùng sinh thành rắn, nhường vạn vật thần phục.

Thống lĩnh xà tộc, thành làm một đời Xà vương, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo.

Không ngừng thôn phệ, không ngừng tiến hóa, thành vì thiên địa ở giữa sinh vật mạnh mẽ nhất.