Truyện Vô Địch Từ Thiết Bố Sam Bắt Đầu (Tái Nhập Giang Hồ)

Vô Địch Từ Thiết Bố Sam Bắt Đầu

Vô Địch Từ Thiết Bố Sam Bắt Đầu

Tác giả:
Tái Nhập Giang Hồ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ngũ Độc giáo, Thiết Bố Sam
Mới nhất:
Chương 48: Độc chết Phòng Huyền Văn (14 giờ trước)

Đánh giá

8
Đã có 7 người đánh giá
Ta một thế này chính là muốn đem không có trang qua bức toàn bộ giả một lần.

Thiết Bố Sam thăng cấp, Ma Đạo Thiết Bố Sam!

Hóa Công đại pháp thăng cấp, Dung Thiên Hóa Địa Thần Công!

Bát Bộ Cản Thiền thăng cấp, Thiên Ma Bát Bộ!

Hàn Băng chân khí thăng cấp, Cửu Âm Hàn Băng Quyết!

. . .

Ta, Trần Tuyên, người giang hồ xưng 【 Tuyệt Hậu thủ 】, nhưng ta kỳ thật càng thích gọi mình là 【 tiêu dao công tử 】!