Truyện Vô Địch Nộ Khí Hệ Thống (Phóng Trục Thiên Nhai)

Vô Địch Nộ Khí Hệ Thống

Vô Địch Nộ Khí Hệ Thống

Tác giả:
Phóng Trục Thiên Nhai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lại là xuyên qua ngạnh? !
Mới nhất:
Chương 57: Con ruồi không bằng (18 giờ trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Trạch nam "Ma Pháp sư" ngọn núi nham là thần đồng dạng đến cao chơi, đồ Boss như uống nước, phát nổ cực phẩm giống như ăn cơm, vô cùng dễ dàng, bây giờ xuyên qua đến hẳn Thiên Huyền đại lục, biến thành không cách nào tu luyện đến thằng xui xẻo, mạng nhỏ khó đảm bảo! May mà thu hoạch được "Vô tận Nộ Khí hệ thống", dùng giận không cần lam, bay liên tục không gián đoạn, giết quái lên cấp, nhiệm vụ thăng cấp, chắc chắn nhiên phát nổ hết thảy! Phế vật? Ha ha, phế ngươi một mặt vật!