Truyện Vô Địch Kiếm Tu Hệ Thống (Thánh ĐInh)

Vô Địch Kiếm Tu Hệ Thống

Vô Địch Kiếm Tu Hệ Thống

Tác giả:
Thánh ĐInh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01 :, vu hãm
Mới nhất:
Chương 106: thánh ma chủ nhân sứ giả (2 ngày trước)

Đánh giá

7.5
Đã có 4 người đánh giá
Luận tư chất, hắn thứ nhất đếm ngược.

Luận thiên phú, hắn cơ hồ là không.

Có thể hắn tại thế giới cũ thế nhưng là khoáng cổ tuyệt kim hệ thống thiên tài.

Không có tư chất không có thiên phú đều không phải là vấn đề, chỉ cần có hệ thống mang theo, hết thảy tu luyện đều chỉ là đơn giản thao tác.

Không tin? Vậy liền chờ xem! . . .