Truyện Vô Địch Khí Vận (Thanh Tâm Vọng Nguyệt)

Vô Địch Khí Vận

Vô Địch Khí Vận

Tác giả:
Thanh Tâm Vọng Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vận may cùng vận rủi
Mới nhất:
Chương 1950: Không có thương lượng (6 ngày trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 49 người đánh giá
Ngày nào đó, Cung Cát trong lúc vô tình thu được một viên ủng có sức mạnh thần bí, có thể ảnh hưởng tam giới số mệnh Thượng Cổ tiền.

Dù cho là theo năm tháng trôi qua, Thượng Cổ tiền trên năng lượng chỉ để lại không đủ một phần vạn, đối với thế gian nhân loại tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng to lớn ảnh hưởng. Thượng Cổ tiền có hai mặt, một âm một dương, một chính một tà.

Mặt dương hồng phúc tề thiên, vận khí vô địch thiên hạ, làm bất cứ chuyện gì không người có thể ngăn. Mặt âm như suy thần phụ thể, vận rủi liên tục.

Cầu phiếu cầu châu ngọc cầu đậu.
Mình lấp hố mong anh em ủng hộ.