Truyện Đạo Quân (Dược Thiên Sầu)

Đạo Quân

Đạo Quân

Tác giả:
Dược Thiên Sầu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không uổng công
Mới nhất:
Lời cuối sách (10 giờ trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 211 người đánh giá
Một cái Địa Cầu Thần cấp trộm mộ tông sư, xâm nhập Tu Chân Giới cố sự. . . Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca. Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn. Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình, chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ. Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống, cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu. Vì nghĩa khí tranh hùng! Vì loạn thế tranh bá! Ngươi tốt, tiên hiệp! -------------------------------------------- Bộ tiếp theo của Lão Dược mong ae tiếp tục ủng hộ . Siêu phẩm trước: Phi Thiên!