Truyện Vô Địch Bắt Đầu Từ Ảo Tưởng (Bát Lý Đào Hoa)

Vô Địch Bắt Đầu Từ Ảo Tưởng

Vô Địch Bắt Đầu Từ Ảo Tưởng

Tác giả:
Bát Lý Đào Hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Đây là muốn phát a!
Mới nhất:
Chương 326: Nửa năm ước hẹn (3 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Keng, rơi xuống chí cao thiên phú, thời không thiên phú.

Keng, rơi xuống cấp độ sử thi công pháp, Thương Vân Chỉ Đạo Quyết.

Keng, rơi xuống vô thượng cấp vũ kỹ, Hỗn Độn Thanh Liên.

. Chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có không chiếm được.