Truyện Vĩnh Hằng Quốc Độ (Cô Độc Phiêu Lưu)

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tác giả:
Cô Độc Phiêu Lưu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nghịch chuyển tương lai
Mới nhất:
Chương 2287: Cao điệu vs điệu thấp (17 giờ trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 8 người đánh giá
2019 năm ngày 23 tháng 9 hừng đông, thiên tai giáng lâm. Thiên đạo sinh biến, vạn linh dục vọng chấp niệm tràn ngập thiên địa, Thiên đạo không thể chịu đựng, ác niệm hoành hành, chúng sinh ý niệm diễn biến ảo tưởng thế giới, ác niệm, thiện niệm, chấp niệm, dục vọng dây dưa không ngớt, Thiên đạo không thể chịu đựng, đã đến cực hạn, cực thì lại biến, ảo tưởng giáng lâm, vạn giới hòa vào nhau, vạn vật mù sương đua nhau tự do. Đây là kỷ nguyên mới mở ra, là hủy diệt, cũng tân sinh. Kỷ nguyên này vì là vĩnh hằng kỷ nguyên.