Truyện Vị Này Đại Đế Cũng Là Bằng Hữa Ta (Tạc Nghiễn)

Vị Này Đại Đế Cũng Là Bằng Hữa Ta

Vị Này Đại Đế Cũng Là Bằng Hữa Ta

Tác giả:
Tạc Nghiễn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thêm cái hảo hữu liền mạnh lên
Mới nhất:
Chương 64: Xã hội tính tử vong (8 giờ trước)

Đánh giá

"Tăng thêm Trường Canh Kiếm Tiên là hảo hữu, thu hoạch được sao Hôm kiếm kinh!"

"Tăng thêm Di Sơn Đại Thánh là hảo hữu, thu hoạch được dời núi chi lực!"

"Tăng thêm Kim Cương Minh Vương là hảo hữu, thu hoạch được Bất Động Minh Vương Căn Bản Ấn!"

Ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài dựa vào bằng hữu, bằng hữu có thêm đường tạm biệt.

Thêm cái hảo hữu liền mạnh lên, đơn giản không nên quá thoải mái.

Thế là Đỗ Hành gặp người liền nói: "Thiếu hiệp, nộp cái bằng hữu đi!"