Truyện Vị Lai Thiên Vương (Trần Từ Lại Điều)

Vị Lai Thiên Vương

Vị Lai Thiên Vương

Tác giả:
Trần Từ Lại Điều
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sau tận thế thế giới mới
Mới nhất:
Chương 236: Cay đến độ nhảy nhót (1 tháng trước)

Đánh giá

7.6
Đã có 16 người đánh giá

Nổi danh Người viết ca khúc Phương Triệu tại sự nghiệp đang huy hoàng thời điểm, mạt thế đến rồi.

Thật vất vả kinh lịch vạn hiểm mau đem mạt thế nhịn đến đầu thời điểm, người đổ; vừa mở mắt, trọng sinh tại mạt thế kết thúc năm trăm năm sau thế giới mới.

Một cái mới vừa tốt nghiệp bị đuổi, mới vừa làm việc bị hố học sinh trên người. . . Tương lai thế giới, giả lập thần tượng PK hiện thực thần tượng. .

English Version: Superstars of Tomorrow