Truyện Vị Lai Du Nhạc Tràng (Áo Bỉ Gia)

Vị Lai Du Nhạc Tràng

Vị Lai Du Nhạc Tràng

Tác giả:
Áo Bỉ Gia
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tàu con thoi
Mới nhất:
Chương 517: Quỷ điện thoại (2 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 25 người đánh giá
"Đây là chân thật nhất, tân tiến nhất VR! So với ta mua qua, thể nghiệm qua tất cả VR kính mắt đều mạnh hơn trăm lần, nghìn lần!" "4K nhận thức màn hình? Cao tinh độ đà loa nghi? Ánh mắt theo dõi công năng? 120 độ thị giác toàn bao trùm? Tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới!" "Loại kia kích thích, loại kia hùng vĩ, loại kia thân lâm kỳ cảnh, trừ phi ngươi tự mình thể nghiệm qua mới biết được, mà lại ta cam đoan ngươi thể nghiệm một lần liền sẽ yêu loại cảm giác này, còn sẽ muốn thể nghiệm lần thứ hai! Lần thứ ba! Thậm chí nhiều hơn lần!" "Quá mỹ diệu! Thật bất khả tư nghị! Đây là ta nhân sinh ngoài ý muốn nhất một lần kinh lịch, Nhật Bản c hồng cực xe bay, nước Mỹ kinh Đa-ca cùng nó đều vô pháp so sánh!" Truyện top 2 bảng Nguyệt Phiếu Qidian - Càng đọc về sau càng hấp dẫn - Cvter làm ngon nghẻ còn đợi gì không đọc nhỉ :D