Truyện Vi Khuẩn Chung Cực Tiến Hóa (Liễu Nhị Tứ)

Vi Khuẩn Chung Cực Tiến Hóa

Vi Khuẩn Chung Cực Tiến Hóa

Tác giả:
Liễu Nhị Tứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Siêu cấp thôn phệ tế bào
Mới nhất:
Chương 7: Cá dưa xám thật lớn (2 tuần trước)

Đánh giá

8
Đã có 5 người đánh giá
Tóm tắt ngắn gọn: Nhân vật chính là vi khuẩn! Chấm Hết!
________________________________________

Lời tác giả:

Nói rõ 1: Bản thân không nghiên cứu sinh vật học, vì thế có thể xuất hiện sai lầm. Bản thân cũng không nghiên cứu cổ đại lịch sử, cho nên cũng gặp phải sai lầm lịch sử.

Nói rõ 2: Quyển sách thuộc về thuần túy khoa học viễn tưởng, không có tiên hiệp cùng huyền huyễn tu luyện đẳng cấp cùng cảnh giới, sẽ không thêm vào nhân tố tiên hiệp cùng huyền huyễn.

Nói rõ 3: Nhân vật chính trong sách thủy chung chỉ là vi khuẩn, sẽ không biến hóa.

Nói rõ 4: Bởi vì thân thể Vĩ Ca vĩ đại có gien có chứa virus, nhìn nếu như không tóp tép mồm mép, cẩn thận ban đêm hắn đi tìm ngươi.

Nói rõ 5: Vĩ Ca muôn năm, vi khuẩn muôn năm! !
__________________________________________

Mèo Thấy Mỡ: Có thể nói là với tiểu thuyết thì không gì không thể, đặc biệt là tình huống "trọng sinh". Vâng, từ người cho đến động vật bình thường, từ ma thú đế linh thú, từ thần tiên đến ma quỷ... cái gì người ta cũng khai thác cả rồi. Vì vậy mà tác giả đã cho anh main trọng sinh làm vi khuẩn. Thật ra không hẳn là trọng sinh vì ảnh có chết đâu, chỉ bị biến thành vi khuẩn do thí nghiệm thất bại. Hờ hờ, ko có biến thân qua lại, chỉ có tiến hóa! Lại 1 thánh tiến hóa nữa ra đời à!