Truyện Vị Diện Thương Nhân (Mạt Nhật Chiến Thần)

Vị Diện Thương Nhân

Vị Diện Thương Nhân

Tác giả:
Mạt Nhật Chiến Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Được bảo
Mới nhất:
Chương 426: Bạch Hổ (1 năm trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 16 người đánh giá
Từ Địa Cầu nhập khẩu Lương Thực nha! Thân! Ngươi nếu không là muốn tới mấy cân? Không mắc, chỉ cần một cái Kim Tệ!Đến đến đến, nhìn tốt nhất tuyết muối, tuyệt đối là ngươi chưa từng thấy Trân Phẩm! Người có thân phận chuẩn bị.Đây chính là một người được Xuyên Việt Vị Diện Pháp Bảo, từ mà trải qua Vạn Ác Phong Kiến Lĩnh Chủ tháng ngày cố sự!