Truyện Vị Diện Thời Không Chi Thi (Cửu Miêu)

Vị Diện Thời Không Chi Thi

Vị Diện Thời Không Chi Thi

Tác giả:
Cửu Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Chìa khóa thời không
Mới nhất:
Chương 1206:: Trong giếng giới đại kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

8
Đã có 55 người đánh giá
Ba ngàn thế giới, vô tận vị diện, Quý An dựa vào chìa khóa thời không tùy ý ngao du.

Trương Tam Phong: Võ đạo ban đầu ở chỗ luyện tinh hóa khí.

Đường Tử Trần: Tiểu tặc, sử võ công gì? Lợi hại như vậy, lẽ nào. . . , Quý An: Nghĩ như thế nào học a, đến miệng một cái, khà khà.

Thiên Sơn Đồng Mỗ: Tiểu tử, ngươi làm sao hội võ học của ta.

Tôn Ngộ Không: Đứa nhỏ, nhanh cho ta lão Tôn hái viên đào tử.

Quý An: Đều cho chúng ta đi chết, xem chưởng Quần Long Tế Thiên."Ngang" 108 cái Kim Long. . . . . Ân, hảo như chỗ nào không đúng, Quý An quay đầu về xem.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

A e nào không thích thì có thể đọc truyện khác, chứ đừng vào ném đá tội nghiệp ta >_
Mà có ném thì ném Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, Thất Thải, Hỏa Linh châu ấy. Thanks !

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

http://readslove.com/truyen-dang-boi/21028